Su arıtma cihazları genel

Su ve Geleceğimiz

su-ve-gelecek-810x455

Su hem şimdi hem de gelecek nesil için vazgeçilmez ve alternatifi olamayan bir maddedir. Su içinde bulunduğu ortamdan çok fazla etkilenen ve bu yüzden etki ettiği (hayvan, bitki ve insan) canlı varlıkların yaşamsal fonksiyonlarını önemli ölçüde etkiler. Bu açıdan suyun korunması bir gerekliliktir.

Su kaynaklarının korunması, şehir şebeke hatlarının bakımı  ve temizlik işleri kamu kuruluşların görev ve sorumluluğundadır. Fakat evinize ulaşmış suyu çocuklarınıza içirip içirmeyeceğiniz sizlerin sorumluluğundadır. Bu açıdan su arıtma cihazlarının kullanımı en mantıklı yol gibi gözüküyor. Şebeke hatlarının temizliğine müdahale etme şansınız olmayabilir. Fakat evinizde tükkettiğiniz suların kalitesini arttırmak sizlerin elinde.

Dünya genelinde su tüketiminin plansız ve fazla olması sebebiyle su kaynakları çok fazla zarar gördü. Bu kaynaklardaki zararlar tarımsal faaliyetleri önemli derece zarara uğrattı. Bu zarar şu an olmasa bile yakın bir gelecekte insan sağlığında doğrudan etkileri olacak bir durumdur. Ayrıca kaynakların hızlı tüketimi nedeniyle tüm dünyada kişi başı düşen su miktarı giderek azalmakta.

Kısacası suya yapılan her yatırım önce şimdiki neslin sağlığını korumakla birlikte çocuklarımızın geleceğini de güvence altına almaktadır.

Yorum yap